Undersøgelse

I samarbejde med dig aftaler vi et indkaldeinterval, der passer til din tandsundhed. Det vil typisk ligge på mellem 3 og 12 måneder.

Der gives tilskud fra sygesikringen til én undersøgelse og én almindelig tandrensning om året. Skønne du/din tandlæge, at det er nødvendigt med flere undersøgelser og tandrensninger, vil der være en merudgift for dig på ca. 200 kr. pr. gang.

Hvis du har paradentose vil indkaldet ligge på 3-4 måneder, da det er vigtigt at tænderne bliver renset ofte. Den behandling er der stadig tilskud til fra sygesikringen.

Har du ingen problemer med tandkødet, og får du ikke mange huller, vil et eftersyn 1 gang årligt være optimalt.

Da vi ikke mener, vi kan foretage en optimal undersøgelse af dine tænder uden at tage røntgenbilleder, vil vi i forbindelse med eftersynet ca. hvert 3. år tage 2 oversigtsrøntgenbilleder (Bite wings) af kindtænderne. På dem kan vi kontrollere, om der er caries (huller) under fyldningerne eller i mellemrummene mellem tænderne. Desuden kan vi se, om der er paradentose.